Groepsindeling

Kinderdagverblijf Sebastiaan beschikt over twee verticale stamgroepen en een horizontale stamgroep.

Stamgroep
Aantal kinderen
Leeftijdscategorie
Aantal gediplomeerde pedagogisch medewerkers
1
+/-10
0-3 (verticaal)
2
2
+/-15
0-3 (verticaal)
3
3
+/-16
+/- 3-4 (horizontaal)
2

Deze kind aantallen gecombineerd met het aantal pedagogisch medewerkers
( kind-leidster-ratio) zijn gebaseerd op de Wet Kinderopvang.
Een verticale groep betekent dat kinderen van baby tot ongeveer de leeftijd van drie jaar, in dezelfde groep zitten, zodat we veiligheid, stabiliteit en geborgenheid kunnen bieden. Dit betekent bijvoorbeeld een hechte band met de leidsters en andere kinderen en de mogelijkheid om samen met een broer of zus in een groep te zitten.

Daarnaast hebben we één horizontale groep met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van ongeveer drie tot vier jaar.

Omdat kinderen rond de leeftijd van drie jaar een sprong maken in de ontwikkeling hebben wij hiervoor een aparte horizontale groep gestart. Kinderen zijn dan zelfstandiger, meer in staat samen te spelen en hebben behoefte aan andere activiteiten dan de activiteiten die op de verticale groepen worden aangeboden.

Op minder drukke dagen worden de stamgroepen samengevoegd. Er is voor het grootste gedeelte van het jaar minimaal één vaste pedagogische medewerker van elke stamgroep aanwezig. Dit om een vertrouwd en veilig gevoel te geven aan het kind in een mogelijk andere omgeving. Doordat wij kleinschalig zijn, kennen de kinderen de pedagogische medewerkers en elkaar. Hierdoor vormt het samenvoegen op een andere groep dan de stamgroep bijna geen drempel voor de kinderen. Tijdens vakantieperiode van de pedagogische medewerkers is er een duidelijke overdracht van de kinderen.

Contact Us

We zijn niet aanwezig momenteel, stuur ons een berichtje en we zullen zo spoedig mogelijk een antwoord sturen.

Not readable? Change text. captcha txt