Het belangrijkste uitgangspunt van Sebastiaan is de kinderen in een gezonde, veilige omgeving opvangen. Wij streven naar een gezonde groep kinderen. Hiermee voorkomen wij dat de kinderen vaker dan nodig ziek zijn. Dit gaat gepaard met de gezondheid van de medewerkers, maar ook van alle kinderen. Op moment van ziekte(hangerig/ huilering/ slecht eten/slecht drinken/koorts/slecht slapen) kan het kinderdagverblijf niet de aandacht geven die het kind nodig heeft. Daarom zal er altijd contact met de ouders worden gezocht om dit te bespreken en is het aan de ouders of zij het kind vervroegd willen ophalen. Werkende ouders zijn immers afhankelijk van de continuiteit van de opvang.
In sommige gevallen loopt de groepsleiding gevaar besmet te worden waardoor zij niet kunnen werken. Omdat dit ten koste gaat van de continuiteit van de opvang, is dit een argument om kinderen met een besmettelijke ziekte ( waarbij dit in de GGD richtlijnen is aangegeven) te weigeren.

Ziekte

Op een kinderdagverblijf zijn veel kinderen tegelijkertijd in een ruimte en gaan zij intensief met elkaar om, spelen met hetzelfde speelgoed en kunnen op deze manier makkelijk besmet raken met een ziekte. Heel jonge kinderen hebben nog maar weinig weerstand opgebouwd en pikken snel iets op. Op elke groep van Sebastiaan kunnen ouders het handboek inzien of downloaden via www.ggd.rotterdam.nl “gezondheidsrisico’s”. Hierin is informatie te vinden over ziektes, veiligheid en hygiëne. Het handboek hanteren wij in geval van ziekte van uw kind(eren). Uitzonderingen bij ziekte op de GGD-richtlijnen zijn:

  • Diaree/overgeven (buikgriep)
  • Ontstoken ogen (rood omrande, branderige ogen vaak gepaard met pussig vocht)

In beide gevallen vragen wij de ouders/verzorgers nadrukkelijk hun kind(eren) niet naar Sebastiaan te brengen. Bij constatering tijdens opvang nemen wij direct contact met de ouders/verzorgers om het kind zo snel mogelijk op te halen.

Medicijngebruik

Wanneer een kind tijdens het verblijf op het kinderdagverblijf medicijnen of andere middelen toegediend moet krijgen door de groepsleiding, zijn de ouders verplicht een medicijnverstrekkingsverklaring te onderteken. De leiding dient echter geen paracetamol met een rectale toepassing toe, om het kind beschermen tegen mogelijke koortsstuip.  Belangrijk is om aan te geven dat het toedienen van koortsremmers voorafgaand aan een crèchedag het risico van een koortsstuip kan vergroten. Wij vragen ouders het altijd te melden als er ‘s ochtends koortsremmers zijn toegediend.

Inenting

Kinderen worden pas toegelaten bij kinderdagverblijf Sebastiaan als zij het inentingsprogramma volgen van het consultatiebureau.

Buikligging

Indien ouders hun baby, tegen het dringende advies van de GGD en het consultatiebureau in, op hun buik willen laten slapen, dan zijn ouders verplicht een verklaring te ondertekenen waardoor zij de volle verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan op zich nemen.

Contact Us

We zijn niet aanwezig momenteel, stuur ons een berichtje en we zullen zo spoedig mogelijk een antwoord sturen.

Not readable? Change text. captcha txt