Kinderdagverblijf Sebastiaan

Een tweede thuis voor uw kind!

Van harte welkom op de website van kinderdagverblijf Sebastiaan. Deze site is bedoeld om u te informeren over ons kinderdagverblijf, ons pedagogisch beleid, onze regels en gewoonten. Sebastiaan is een gastvrij en kindgericht kinderdagverblijf in een sfeervol oud gebouw uit de jaren dertig in de wijk Hillegersberg Zuid te Rotterdam en biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar. De opvang vindt plaats in een kind veilige, huiselijk en gezellige omgeving en vindt plaats onder deskundige begeleiding, met als doel de ontwikkeling van het kind te begeleiden en te bevorderen. De voertaal op het kinderdagverblijf is Nederlands. Sinds maart 2012 is Sebastiaan een VVE gecertificeerd kinderdagverblijf.

Inschrijving voor een plaats op het kinderdagverblijf kan via het aanmeldingsformulier.

Voordat uw kind start bij het kinderdagverblijf heeft de locatiemanager, samen met één van de pedagogisch medewerkers van de groep waarop uw kind zal komen, met u een kennismakingsgesprek.

Wij werken met het pedagogisch programma Ben ik in Beeld